Yours Lovingly

Yours Lovingly

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. Navya Lakashimi

  Navya Lakashimi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Jai NTR

 2. Sai Rishika korukonda

  Sai Rishika korukonda16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  June 2 nd... Birthday . name: sidvik

 3. Rama Krishna K

  Rama Krishna K16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  March17 birthday name manikanta

 4. Ganęśh N.T.R. 16

  Ganęśh N.T.R. 1616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  RRR songs

 5. Anantha Lakshmi

  Anantha Lakshmi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  RRR songs

 6. Vijay Kumar

  Vijay Kumar16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  RRR song

 7. FREE FIRE LOVER

  FREE FIRE LOVER16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rrr songs plz

 8. chinnam LokeswaraRao

  chinnam LokeswaraRao16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 9. chinnam LokeswaraRao

  chinnam LokeswaraRao16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 10. FIRE VISHNU GAMING

  FIRE VISHNU GAMING16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hiii

 11. Lucky Lucky

  Lucky Lucky16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Song

 12. manish creation

  manish creation16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 13. Rahamtha Shaik

  Rahamtha Shaik16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pushpa movie song please

 14. Vishalini Galve

  Vishalini Galve16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 15. Lucky Lucky

  Lucky Lucky16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 16. Bheemesh Gummula

  Bheemesh Gummula16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 17. Umaparvin Shaik

  Umaparvin Shaik16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 18. Saru Saru

  Saru Saru16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 19. Ajay AA

  Ajay AA16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 20. sujatha Patnam

  sujatha Patnam16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 21. sujatha Patnam

  sujatha Patnam16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 22. chinnam LokeswaraRao

  chinnam LokeswaraRao16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 23. Shaik chand Basha

  Shaik chand Basha16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 24. Saru Saru

  Saru Saru16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hello

 25. Saru Saru

  Saru Saru16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hello

 26. Ganęśh N.T.R. 16

  Ganęśh N.T.R. 1616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 27. Ganęśh N.T.R. 16

  Ganęśh N.T.R. 1616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 28. Ganęśh N.T.R. 16

  Ganęśh N.T.R. 1616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 29. Anantha Lakshmi

  Anantha Lakshmi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 30. Suribabu Gullinkala

  Suribabu Gullinkala16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 31. Suribabu Gullinkala

  Suribabu Gullinkala16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 32. Lingamalla Nageswararao

  Lingamalla Nageswararao16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi kovidh

 33. Mamatha Mamatha

  Mamatha Mamatha14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  NTR song

 34. TELUGU GAMERS

  TELUGU GAMERS16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  పుష్ప్

 35. Janardhan Chitturi

  Janardhan Chitturi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  NTR

 36. Janardhan Chitturi

  Janardhan Chitturi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  NTR

 37. likitha Sunkoju

  likitha Sunkoju15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Black pink song pls

 38. Lucky Lucky

  Lucky Lucky16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please

 39. Sudhakar Bandaru

  Sudhakar Bandaru16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nandagopal sudhakar Bandaru